Warhaos Oyuncu Sözleşmesi

Warhaos hizmetlerinin kullanılabilmesi için kullanıcının kayıt yaptırması gerekmektedir.

Oyun içinde gelinen seviyenin kaydedilebilmesi için her halükarda kullanıcının kayıt yaptırması gerekmektedir.

Kullanıcı olarak sadece münferit kişiler kabul edilir (grup, aile, eş v.s. kabul edilmez). Kayıt şahsen yapılmalıdır. Üçüncü şahısların başkasının adına kayıt yaptırması yasaktır.

Kullanıcı, kaydını yaparken örn. oyuncu adı ve kendi adına kayıtlı olan bir e-posta adresi gibi bilgiler verecektir. Kullanıcı belli bir oyuncu adının verilmesini talep edemez. Oyuncu adı üçüncü kişilerin haklarını zedelememeli, diğer kanuni hükümleri ihlal etmemeli ya da geleneklere aykırı olmamalı. Bunlardan sadece kullanıcı sorumludur. Bunun dışında oyuncu adı olarak bir e-posta adresi ya da web sitesi adresi seçilemez. Kullanıcının kayıt yaptırırken verdiği bilgiler gerçek ve eksiksiz olmalıdır. Kullanıcı kayıt yaparken verdiği bilgileri her zaman güncel tutmakla yükümlüdür. Kullanım sözleşmesinin yerine getirilmesi için, gerekliyse Warhaos kullanıcıdan uygun bir kimlik teyidi isteyebilir ve bu kimlik teyidi edildikten hemen sonra silinir.

Kullanıcı burada düzenlenen Oyuncu Sözleşmesi, Warhaos internet sitelerinde gereken bilgileri girerek ve kayıt işlemini tamamlayarak kabul etmiş sayılır. Warhaos ise bu teyidi kullanıcı hesabını etkinleştirerek kabul eder. Warhaos kullanıcı hesabının onaylanması için kullanıcının e-posta adresini doğrulamasını (Op-In işlemi) isteyebilir. Warhaos bunun için kullanıcıdan e-posta adresine gönderilen onay e-postasıyla e-posta adresini onaylamasını ister. Hesabın Warhaos tarafından etkinleştirilmesiyle birlikte Warhaos ile kullanıcı arasında bu kullanım şartları doğrultusunda bir Oyuncu Sözleşmesi akdedilmiş olur. Bazı durumlarda, özellikle de üçüncü şahıslara ait siteler üzerinden kayıt yaptırıldığında (örn. sosyal ağ siteleri) kayıt işlemi bu şartlardan farklılık gösterebilir. Bu tür durumlarda kullanıcıdan Oyuncu Sözleşmesi için uygun bir beyan vermesi istenir.

Kullanıcı hesabı, Warhaos'un kesin onayı olmaksızın başkasına devredilemez.

Kullanıcı, oturum açma bilgilerini gizli tutmakla yükümlüdür. Kullanıcı, özellikle de oturum açma bilgilerini sadece Warhaos hizmetleri içinde kullanmakla ve bunları yetkisiz üçüncü kişilerin müdahalesine karşı korumakla yükümlüdür.

"Oturum Açma Bilgileri" teriminden kastedilen, kullanıcıyı doğrulamak ve üçüncü kişiler tarafından yetkisiz kullanımları önlemek için kullanılan, kullanıcıya ait kişisel erişim bilgileridir. Şifre, oyuncu adı ile aynı olmamalı ve rakam ve harflerden oluşan en az sekiz haneli bir kombinasyondan oluşmalıdır.

Kullanıcının, üçüncü kişilerin bu bilgilere yetkisiz olarak ulaşmış olduğu veya ulaşmış olabileceği yönünde şüphe duymasına yol açan bir nedenin var olması durumunda, Warhaos durumdan derhal haberdar edilmeli ve bilgileri değiştirilmeli veya Warhaos tarafından değiştirilmesi sağlanmalıdır. Warhaos bu durumda veya Warhaos bilgilerinin istismar edildiğine dair bir dayanağının mevcut olması halinde, kullanıcının giriş hakkını geçici olarak bloke etme hakkına sahiptir. Kullanıcı, istismar şüphesi ortadan kalkar kalkmaz tekrar giriş hakkına sahip olur.

Kurallarda istisna söz konusu olmadığı sürece kullanıcı hiçbir durumda başka bir kullanıcıya ait oturum açma bilgilerini kullanma hakkına sahip değildir.

Kullanıcı, bir çevrimiçi oyunun her bir oyun aşamasına (örneğin dünyada, evrende v.s.), oyun kuralları istisnai bir durum öngörmüyorsa sadece bir kullanıcı hesabı ile katılabilir. Birden fazla kullanıcı hesabının ("Çoklu Hesap") kullanılmasına izin verilmemektedir. Warhaos çoklu hesapları kendi takdirine göre istediği zaman silebilir veya bloke edebilir.

Kullanıcının çevrimiçi oyunlara her türlü manipülasyon amaçlı müdahalesi yasaktır. Kullanıcı özellikle fonksiyonu veya oyunun seyrini bozabilecek işlemler, mekanizmalar veya yazılımlar kullanma yetkisine sahip değildir. Kullanıcı, teknik kapasitelerin beklenmeyecek ölçüde aşırı yüklenmesine neden olabilecek işlemler yapamaz. Kullanıcının, Warhaos tarafından oluşturulmuş içerikleri bloke etmesine, üzerine yazarak değiştirmesine veya modifiye etmesine ya da başka şekilde bozarak çevrimiçi oyuna müdahale etmesine izin verilmemektedir.

Çevrimiçi oyunların oyun serüvenini değiştiren hileler, modlar ve/veya hack'ler oluşturamaz veya kullanamaz,

"Veri araştırma" imkanını sağlayan veya başka bir şekilde çevrimiçi oyunlar ile bağlantılı bilgileri yakalayan veya toplayan yazılımlar kullanamaz,

Gameforge‬ hizmetlerinde kullanılan sanal eşyaları, üçüncü şahısların gerçek parası karşılığında satın alamaz, satamaz, takas edemez veya bu tür eylemleri deneyemez (münferit durumlarda izin verilmediği sürece).

Çevrimiçi oyunlarda kullanılan ve bir bedel karşılığında teslim edilen sanal eşyaların bu kullanım şartlarının kapsamı dışında kullanılması hakkı sadece Warhaos'undur.

Kullanıcıda veya üçüncü şahıslarda özellikle de kullanımı Warhaos tarafından kesin olarak onaylanmamış programlar kullanılarak Warhaos hizmetlerine haksız bağlantı kuracak türdeki sunucuların, yani özel sunucuların kullanılması, bunların oluşturulması veya korunması ya da Warhaos hizmetlerinden birine benzetilmesi ya da benzetilmeye çalışılması yasaktır.

Bu kullanım şartlarındaki münferit hükümlerin geçersiz olması halinde diğer hükümler yine de geçerli kalır. Geçersiz hüküm yerine kanuni hüküm geçerlidir.